1000 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh có đáp án - Phần 3

  • 10380 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Về vi thể, sự khác nhau cơ bản giữa bướu cổ đơn thuần và bướu cổ cường giáp dựa vào:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Về hình thái học, để chẩn đoán phân biệt bướu cổ đơn thuần và bệnh Basedow, chủ yếu dựa vào:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Bệnh bướu giáp đơn thuần có đặc điểm:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Trong bệnh bướu giáp đơn thuần, các nang giáp có thể thay đổi hình thái như:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Ở VN, theo ước tính tỷ lệ mắc bệnh bướu giáp vào khoảng:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

11 tháng trước

Trần Minh Thảo

H

6 tháng trước

Hương

Bình luận


Bình luận