1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh có đáp án - Phần 1

  • 22152 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các glucid sau, các chất thể hiện tính khử là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Tên khoa học đầy đủ của Maltose là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Các chất nào sau đây là Polysaccarid tạp: 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Các nhóm chất sau đây, nhóm nào có cấu tạo phân nhánh: 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Iod cho màu đỏ nâu: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


4

Đánh giá trung bình

60%

0%

20%

20%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

thu phan

N

1 năm trước

Nguyễn Hoàng Khang

G

9 tháng trước

Gã Khờ

H

6 tháng trước

HƯƠNG PHẠM THỊ

N

1 tháng trước

Nguyễn Thuỳ

Bình luận


Bình luận