600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế có đáp án - Phần 1

  • 36482 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khanh Nguyễn

N

7 tháng trước

Nguyễn Văn Thuận

D

2 ngày trước

Duyên Phạm

6 giờ trước

Đo Thi Hong Quyen

Bình luận


Bình luận