1500 Câu trắc nghiệm Nhi khoa có đáp án - Phần 1

  • 22556 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Theo chiến lược IMCI, hàng năm có bao nhiêu trẻ em tử vong trước 5 tuổi: 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Theo IMCI, một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Một trong những mục tiêu của chiến lược IMCI là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trà My

N

6 tháng trước

Nguyễn Thị Thùy

tuyệt vời

Bình luận


Bình luận