350 câu trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án - Phần 1

  • 21982 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn hình thức tổ chức y tế chủ đạo cho y tế các nước theo định hướng TBCN:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Chọn hình thức tổ chức y tế chủ đạo cho y tế các nước theo định hướng XHCN:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Chọn hình thức tổ chức y tế chủ đạo cho y tế các nước đang phát triển theo định hướng XHCN:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Một trong các nguồn lực quan trọng nhất thực hiện chăm sóc sức khoẻ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Chọn hình thức tổ chức y tế chủ đạo cho y tế các nước đang phát triển theo định hướng TBCN:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

60%

40%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Võ uyển ân

1 năm trước

Nguyễn Trí

9 tháng trước

Đang bảo thy

H

8 tháng trước

Hoang Kevin

T

4 tháng trước

Trần Xuân Chiều

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Trí
00:33 - 22/06/2023

câu 17, 27/02/2023 chỉ còn 4 chức danh