500+ câu trắc nghiệm Luật kinh doanh có đáp án - Phần 1

  • 26947 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Trong lĩnh vực kinh doanh, có 3 hình thức bảo đảm được chủ yếu:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Yến Nhi

Bình luận


Bình luận

Phương
09:25 - 20/04/2023

Câu 3 đáp án D mới đúng