500 câu trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án - Phần 1

  • 21789 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tâm lý con người là sự phản ánh chủ quan

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Quan điểm của duy vật biến chứng cho rằng tâm lý là biểu hiện của:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Sự bắt đầu của phản ánh tâm lý

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

8 tháng trước

Hoàng Yến

T

5 tháng trước

Tinh Diêu

Bình luận


Bình luận