550+ câu trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 1

  • 14029 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thị trường ngoại hối là nơi nào? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường: 1 EUR = 1 USD, 1 GBP = 1,5 USD của ngân hàng: 2 EUR = 1 GBP, 1,5 EUR = 1 GBP. Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội bằng cách nào:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR/USD = 1,3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng: EUR /USD = 1,2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR /USD = 1,15. Nếu bạn có 100,000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận