Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm 1)

  • 6565 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Giá trị của biểu thức A = -3x2y3 tại x = -2, y = 1/3 là:

Xem đáp án

Chọn A

Thay x = -2,y = 1/3 vào biểu thức A ta có

A = -3.(-2)2(1/3)3 = -4/9.


Câu 3:

Tích của đơn thức 12/15 x4y2 và 5/9 xy là đơn thức:

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: 12/15 x4y2. 5/9 xy

= 12/15.5/9.(x4x)(y2y) = 4/9 x5 y3.


Câu 4:

Tổng của ba đơn thức 2xy3; 5xy3 và -7xy3 là:

Xem đáp án

Chọn B

Ta có tổng 2xy3+ 5xy3 + (-7xy3) = 0.


Câu 5:

Bậc của đơn thức -5x4yz2 là:

Xem đáp án

Chọn  C

 Ta có (-5x4yz)2 = 25x8y2z2.

Từ đó bậc của đa thức là: 8 + 2 + 2 = 12.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

ᵛᶰシтιếи✾★彡

bài kiểm tra rất hay

2 năm trước

ANH TUÂN 7A PHAN

Bình luận


Bình luận