1000+ câu Trắc nghiệm Y học cổ truyền có đáp án - Phần 1

  • 20643 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thời kỳ nào y học còn truyền miệng nhưng đã biết dùng thức ăn trị bệnh:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Học thuyết âm dương nghiên cứu:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Vị trí của huyệt Trung cực?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Huyệt Nhũ căn có tác dụng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 tháng trước

Hương Hương

H

1 tháng trước

Hảo Trần

Bình luận


Bình luận