230 câu trắc nghiệm môn Luật tài chính có đáp án - Phần 1

  • 8510 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây đúng: 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Nhận định nào sau đây sai:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB khi nhập khẩu thuộc diện miễn, giảm thuế nhập khẩu là: 

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận