700+ câu trắc nghiệm Da liễu có đáp án - Phần 1

  • 9062 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bệnh Phong là gì?

Xem đáp án
D là đáp án đúng

Câu 2:

Trực khuẩn Phong được hiểu như thế nào?

Xem đáp án
A là đáp án đúng

Câu 3:

Bệnh Phong lây lan lây lan chủ yếu do:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 4:

Việt Nam hiện nay nằm trong vùng lây nhiễm của bệnh Phong:

Xem đáp án
D là đáp án đúng

Câu 5:

Loại trừ bệnh Phong nghĩa là

Xem đáp án
B là đáp án đúng

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phương Nhung

Bình luận


Bình luận