1000+ câu Trắc nghiệm Huyết học - Truyền máu có đáp án - Phần 1

  • 16190 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Huyết học là một chuyên ngành có quan hệ mật thiết với:

Xem đáp án
C là đáp án đúng

Câu 2:

Ý nào sao đây đúng về Phản ứng của máu:

Xem đáp án

A là đáp án đúng


Câu 3:

Sự phản ứng nhạy bén của máu và quá trình tạo máu đối với các bệnh lý khác nhau được thể hiện bằng:

Xem đáp án
C là đáp án đúng

Câu 4:

Sự phản ứng nhạy bén cảu máu và quá trình tạo máu đối với các bệnh lý khác nhau được thể hiện bằng những thay đổi huyết học và tạo máu nào sau đây:

Xem đáp án

B là đáp án đúng


Câu 5:

Sự phản ứng nhạy bén cảu máu và quá trình tạo máu được thể hiện bằng những thay đổi huyết học và tạo máu nào sau đây:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

J

2 tháng trước

Jin Hà

D

4 ngày trước

Dang Quan Tran

Bình luận


Bình luận