2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở - Phần 40

  • 21754 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quách Nguyễn Đức Nhân Y khoa G-K47

N

1 năm trước

Ngọc ánh

B

9 tháng trước

Buitbuc

D

1 tuần trước

Dương Vũ Hạnh Nguyên

Bình luận


Bình luận