2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở - Phần 1

  • 24865 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi báng lượng vừa, vị trí thường dùng để chọc dò:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 2:

Trong xơ gan, dịch báng thành lập:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây là của dịch báng trong bệnh xơ gan:

Xem đáp án
C là đáp án đúng

Câu 5:

Dịch báng thấm thường gặp trong bệnh lý nào sau đây:

Xem đáp án
D là đáp án đúng

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quách Nguyễn Đức Nhân Y khoa G-K47

N

1 năm trước

Ngọc ánh

B

10 tháng trước

Buitbuc

D

1 tháng trước

Dương Vũ Hạnh Nguyên

Bình luận


Bình luận