2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở - Phần 37

  • 25782 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong giai đoạn đầu tâm phế mạn, chức năng hô hấp thay đổi ở nhóm bệnh phổi tắc nghẽn hạn chế là:

Xem đáp án
D là đáp án đúng

Câu 2:

Trong giai đoạn tăng áp phổi của tâm phế mạn, khó thở có đặc điểm:

Xem đáp án
C là đáp án đúng

Câu 3:

Trong giai đoạn tăng áp phổi của tâm phế mạn, gan có tính chất:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 4:

X-quang trong tăng áp phổi có đặc diểm là:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 5:

Trong tâm phế mạn, khó thở tiến triển theo:

Xem đáp án
C là đáp án đúng

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quách Nguyễn Đức Nhân Y khoa G-K47

N

1 năm trước

Ngọc ánh

B

10 tháng trước

Buitbuc

D

1 tháng trước

Dương Vũ Hạnh Nguyên

Bình luận


Bình luận