2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở - Phần 38

  • 25349 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Men acetylcholinesterase phân hủy Ach xuất phát từ đâu:

Xem đáp án
D là đáp án đúng

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với sinh lý bệnh nhược cơ:

Xem đáp án
A là đáp án đúng

Câu 4:

Các cơ sau đây cơ nào không bị ảnh hưởng trong bệnh nhược cơ:

Xem đáp án
D là đáp án đúng

Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây cho phép nghỉ tới bệnh nhược cơ

Xem đáp án
D là đáp án đúng

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quách Nguyễn Đức Nhân Y khoa G-K47

N

1 năm trước

Ngọc ánh

B

10 tháng trước

Buitbuc

D

1 tháng trước

Dương Vũ Hạnh Nguyên

Bình luận


Bình luận