2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở - Phần 35

  • 25515 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong khám bệnh, bệnh nhân được bộc lộ:

Xem đáp án
C là đáp án đúng

Câu 2:

Xét nghiệm cận lâm sàng:

Xem đáp án
C là đáp án đúng

Câu 3:

Trong bệnh án sinh viên làm để học tập, quá trình bệnh lý ghi lại:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 4:

Bệnh án, bệnh lịch của bệnh phòng:

Xem đáp án
C là đáp án đúng

Câu 5:

Trong hỏi bệnh sử, thầy thuốc:

Xem đáp án
A là đáp án đúng

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quách Nguyễn Đức Nhân Y khoa G-K47

N

1 năm trước

Ngọc ánh

B

10 tháng trước

Buitbuc

D

1 tháng trước

Dương Vũ Hạnh Nguyên

Bình luận


Bình luận