2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở - Phần 39

  • 22655 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong hen phế quản cấp nặng, phương tiện điều trị quan trọng nhất là:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 2:

Trong hen phế quản cấp nặng, liều lượng Salbutamol hay Bricanyl bằng đường tĩnh mạch là:

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 3:

Thuốc corticosteroid được sử dụng trong hen phế quản cấp nặng là

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quách Nguyễn Đức Nhân Y khoa G-K47

N

1 năm trước

Ngọc ánh

B

9 tháng trước

Buitbuc

D

2 tuần trước

Dương Vũ Hạnh Nguyên

Bình luận


Bình luận