750 câu trắc nghiệm Y sinh học di truyền - Phần 1

  • 13940 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong vùng nhân của vi khuẩn có?

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 2:

Plasmit là gì?

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 3:

Điều nào sau đây là KHÔNG đúng với plasmit?

Xem đáp án

B là đáp án đúng


Câu 4:

Người ta chia làm hai loại vi khuẩn Gram (-) và Gram (+) dựa vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

A là đáp án đúng


Câu 5:

Bộ máy gongi có chức năng?

Xem đáp án

C là đáp án đúng


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 tháng trước

Huỳnh Tân

Bình luận


Bình luận