810+ câu trắc nghiệm Tai - Mũi - Họng có đáp án - Phần 1

  • 14138 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Điều trị áp xe thành sau họng:

Xem đáp án

Chọn đáp án là C


Câu 2:

Áp xe thành sau họng thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi vì:

Xem đáp án
Chọn đáp án là A

Câu 3:

Triệu chứng nào thường gặp nhất trong áp xe thành sau họng:

Xem đáp án
Chọn đáp án là C

Câu 4:

Nguyên nhân thường không gây ra áp xe thành sau họng là

Xem đáp án
Chọn đáp án là D

Câu 5:

Ung thư hạ họng thường xuất phát từ vị trí

Xem đáp án
Chọn đáp án là B

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Đào
21:06 - 04/03/2024

Câu 13: đáp án A