1000 câu trắc nghiệm Bệnh học truyền nhiễm có đáp án - Phần 1

  • 16496 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn một câu đúng nhất. Bệnh nhiễm trùng-truyền nhiễm có khuynh hướng tồn tại và phát triển là do:

Xem đáp án

Chọn đáp án là B


Câu 2:

Chọn một câu đúng nhất. Nhiễm khuẩn là:

Xem đáp án

Chọn đáp án là B


Câu 3:

Chọn một câu đúng nhất. Vi khuẩn ký sinh ở người:

Xem đáp án
Chọn đáp án là D

Câu 5:

Chọn một câu đúng nhất. Virus là tác nhân:

Xem đáp án
Chọn đáp án là C

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Tuyết Như đáng iu

kha khá giống nội dung được học
T

2 tháng trước

Thuận Nguyễn Thị

Bình luận


Bình luận