1300+ Câu trắc nghiệm Vi sinh vật có đáp án - Phần 1

  • 20453 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vi khuẩn thuộc giới:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Sắp xếp các đơn vị phân loại từ lớn tới nhỏ:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Chọn câu sai khi nói về vi khuẩn:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Vách vi khuẩn Gram dương:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận