270 câu trắc nghiệm Răng - Hàm - Mặt có đáp án - Phần 1

  • 6090 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 4:

74 là ký hiệu của răng: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Răng hàm (cối) sữa thứ nhất hàm trên có: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

42. Phạm Thu Uyên
13:08 - 16/07/2023

Câu 5: D

42. Phạm Thu Uyên
13:22 - 16/07/2023

Câu 8: ?