300 câu trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng có đáp án - Phần 1

  • 9874 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nước ta có những hiến pháp năm:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Hiến pháp và Luật do cơ quan nào ban hành?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Luật Xây Dựng số 50 được ban hành, có hiệu lực vào ngày tháng năm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Luật Xây Dựng hiện hành gồm có?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận