190 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng có đáp án - Phần 1

  • 8867 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thế nào là hoạt động ngân hàng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Luật NHNNVN có phạm vi điều chỉnh là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Mục tiêu hoạt động của NHNNVN là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

“Hoạt động ngoại hối” là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

huyenvy dinh
21:03 - 28/11/2023

câu này trong luật NHNN không có phần các quy định có liên quan của Luật TCCP đâu b

huyenvy dinh
21:14 - 28/11/2023

ý mình là ở câu 11 bạn nhé