200+ câu trắc nghiệm Gây mê hôi sức - phần 1

  • 4640 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Gây mê cho bệnh nhân mổ bướu tân dịch vùng cổ cần lưu ý:

Xem đáp án

Chọn đáp án là D


Câu 2:

Gây mê cho bênh nhân mổ CCAM:

Xem đáp án

Chọn đáp án là D


Câu 3:

Những lượng dịch cần Bù trong lúc phẫu thuật là. Chọn câu sai?

Xem đáp án
Chọn đáp án là D

Câu 4:

U trung thất có thể gây chèn ép các cơ quan:

Xem đáp án

Chọn đáp án là D


Câu 5:

Nguy cơ tử vong trong quá trình điều trị u trung thất chỉ có thể xảy ra trong giai đoạn. chọn câu sai: 

Xem đáp án

Chọn đáp án là A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

6 tháng trước

Ngọc Thái Nguyễn

Bình luận


Bình luận