400 câu trắc nghiệm Luật môi trường có đáp án - Phần 1

  • 15754 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có công suất 500 tấn sản phẩm/năm phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định đối tượng nào trong các đối tượng sau đây không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

Xem đáp án

Chọn D


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận