690 câu trắc nghiệm Ký sinh trùng có đáp án - Phần 1

  • 24981 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Người mang KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý gọi là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Ăn rau sống không sạch, người có thể nhiễm các loại KST sau trừ:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Bạch cầu ái toan thường không tăng khi người nhiễm loại KST:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Loại KST có thể tự tăng sinh trong cơ thể người:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Bệnh động vật ký sinh là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hồng Ngọc

N

1 năm trước

Nghi nè

Bình luận


Bình luận

Nông Dương Bằng
20:39 - 26/05/2024

Còn động vật chân khớp thì sao

Nông Dương Bằng
20:40 - 26/05/2024

Câu 7

Nông Dương Bằng
20:40 - 26/05/2024

Câu 3: giun đĩa cũng tăng eosinophil mà

Cường Phạm Phú
21:40 - 05/06/2024

BC ái toan vẫn tăng khi nhiễm giun đũa mà nhỉ?