320 câu trắc nghiệm Luật hình sự có đáp án - Phần 1

  • 23381 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nghiêm cấm những hành vi nào?

Xem đáp án
Căn cứ vào Điều 10 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Chọn đáp án D

Câu 2:

Người bắt, giữ hoặc giam người khác trái pháp luật mà có hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của nạn nhân thì bị xử lý hình sự như thế nào?

Xem đáp án
Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 157 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Chọn đáp án D


Câu 3:

Người thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo thì có thể bị áp dụng hình phạt nào sau đây theo Bộ luật hình sự năm 2015?

Xem đáp án
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 166 BLHS 2015.

Chọn đáp án A


Câu 5:

Trong hoạt động tố tụng, người sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc thì có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án
Căn cứ Khoản 4 Điều 374 Bộ luật Hình sự.
Chọn đáp án A

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

10 tháng trước

thien tung

Bình luận


Bình luận

Trần Mỹ Duyên Bestronger
00:08 - 10/12/2022

câu 3 đáp án A chứ, đúng theo điểm a khoản 1 điều 166 thì là phạt cải tạo ko giam giữ 3 năm/ tù 6 tháng -> 3 năm

Trần Mỹ Duyên Bestronger
00:19 - 10/12/2022

Câu 11 : ko có đáp án, theo điều 36 BLHS 2015 thì thời gian phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ/ngày ko quá 5 ngày/tuần