1400 câu trắc nghiệm Mô học đại cương có đáp án - Phần 1

  • 24367 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Đơn vị cấu tạo và chức năng của phổi là:

Xem đáp án

Chọn đáp án là A


Câu 3:

Biểu mô của phế quản gian tiểu thùy là biểu mô:

Xem đáp án
Chọn đáp án là B

Câu 4:

Cơ trơn có ở:

Xem đáp án
Chọn đáp án là D

Câu 5:

Sụn trong có ở tất cả các cấu trúc sau, ngoại trừ:

Xem đáp án
Chọn đáp án là D

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

8 tháng trước

Kieu Anh

Bình luận


Bình luận

Vỹ Nguyễn
08:41 - 01/11/2023

câu 10c