Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Vi Khanh
10:04 - 26/05/2023

Đáp án A

Giải thích: The 1960s building boom in Zürich completely changed the rural landscape. (Sự bùng nổ xây dựng những năm 1960 ở Zürich đã thay đổi hoàn toàn cảnh quan nông thôn.)

A. thoroughly (adv.): hoàn toàn

B. quickly (adv.): nhanh chóng

C. easily (adv.): dễ dàng

D. highly (adv.): cao

Vậy completely có nghĩa tương đồng với phương án A