(2023) Đề thi thử Tiếng anh Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh có đáp án

  • 870 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

In present-day business, entrepreneurs were taking fewer risks than their predecessors a century ago.

Xem đáp án

Chia thì:

“present-day” → dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Sửa: were taking → are taking

Tạm dịch: Trong kinh doanh ngày nay, các doanh nhân ít mạo hiểm hơn so với những người tiền nhiệm của họ cách đây một thế kỷ.

→ Chọn đáp án A


Câu 2:

The villagers are highly appreciable of the volunteers' efforts in reconstructing their houses after the devastating storm.

Xem đáp án

Kiến thức từ vựng:

- appreciable (adj): đáng kể

- appreciative (adj): biết ơn

Sửa: highly appreciable → highly appreciative

Tạm dịch: Những dân làng rất biết ơn những nỗ lực của những người tình nguyện trong việc dựng lại nhà cửa sau cơn bão tàn khốc.

→ Chọn đáp án B


Câu 3:

Nora hardly never misses an opportunity to play in the tennis tournaments.

Xem đáp án

Giải thích:

Lỗi dư thừa (Redundancy):

Trong câu không thể sử dụng phủ định 2 lần.

Sửa: hardly never → hardly ever/ never

Tạm dịch: Nora hiếm khi bỏ lỡ cơ hội được chơi ở các giải đấu quần vợt.

→ Chọn đáp án D


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Daniel and Anthony are discussing the causes of air pollution.

Daniel: "I think urbanization has led to air pollution. "

Anthony: “____________________”

Xem đáp án

Giải thích:

A. Mình rất đồng ý với bạn.

B. Chắc chắn rồi. Mình không ở cùng với bạn ở đó.

C. Mình không nghĩ thế. Mình rất đồng ý với bạn.

D. Mình có thể giúp gì cho bạn?

Tạm dịch: Daniel và Anthony đang thảo luận về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

- Daniel: “Mình nghĩ đô thị hóa đã dẫn đến ô nhiễm không khí.”

- Anthony: “Mình rất đồng ý với bạn.”

→ Chọn đáp án A


Câu 5:

At the school canteen.

Alexina: I like ice-cream.

Serena:________________.

Xem đáp án

A. Sai ngữ pháp vì câu đưa ra dùng động từ like, khi dùng với cấu trúc bày tỏ sự đồng tình với so, ta phải mượn trợ động từ.

B. Mình cũng thế

C. Mình cũng không

D. Sai ngữ pháp

Tạm dịch: Ở căn tin trường.

- Alexina: “Mình thích kem.”

- Serena: “Mình cũng thế.”

→ Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận