(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Quảng Nam (Lần 1) có đáp án

  • 1494 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

When are you leaving ________ Singapore? This week or next week?

Xem đáp án

Kiến thức cụm động từ (Phrasal verbs):

leave for something: rời tới đâu

Tạm dịch: Khi nào bạn sẽ đi Singapore? Tuần này hay tuần sau?

→ Chọn đáp án C


Câu 2:

Tom burnt his hand when he ________ dinner.

Xem đáp án

Hòa hợp thì:

QKĐ + when + QKTD: diễn tả 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có 1 hành động khác chen vào

Tạm dịch: Tom đã bị bỏng tay khi đang nấu bữa tối.

→ Chọn đáp án D


Câu 3:

________ you study for these exams, the better you will do.

Xem đáp án

Cấu trúc so sánh kép:

The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V: càng…càng

Tạm dịch: Bạn càng học hành chăm chỉ cho kì thi, bạn sẽ càng thi tốt.

→ Chọn đáp án B


Câu 4:

Don't ________ when he is telling the story.

Xem đáp án

Kiến thức cụm động từ (Phrasal verbs):

- stop off: dừng chân, nghỉ chân (trong hành trình)

- stop in: ghé ngang (thăm nơi nào, thăm ai)

- break into something: đột nhập nơi nào

- break in: chen ngang

Tạm dịch: Đừng chen ngang khi anh ấy đang kể chuyện.

→ Chọn đáp án D


Câu 5:

I won't buy that car because it has too much ________ on it.

Xem đáp án

Thành ngữ (Idioms):

- wear and tear: hư (vì dùng lâu)

- ups and downs: thăng trầm

- odds and ends: những thứ linh tinh

- white lie: lời nói dối vì mục đích tốt

Tạm dịch: Tôi sẽ không mua chiếc xe ô tô đó vì nó bị hư hỏng quá nhiều.

→ Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận