Bài tập Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn có đáp án

  • 981 lượt xem

  • 10 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần H. Giang
08:28 - 15/10/2023

Vì 5/18 là số thập phân vô hạn tuần hoàn

Trần H. Giang
08:39 - 15/10/2023

Câu 2 :vô hạn tuần hoàn