Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 - Mã đề 401

  • 11977 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Young people should help the old ______ the bus.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Get on the bus = lên xe buýt

Dịch: Người trẻ nên giúp người già lên xe buýt.


Câu 2:

He has gone to the UK for further education since he _____ upper secondary school. 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Since + mệnh đề chia ở quá khứ đơn

Dịch: Anh ấy đã đến Vương quốc Anh để học thêm từ khi học xong trung học phổ thông.


Câu 3:

The mother tries hard to ______ sure that her children get the best of everything.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Make sure = chắc chắn

Dịch: Người mẹ luôn cố gắng để đảm bảo rằng con cái của mình có được mọi thứ tốt nhất.


Câu 4:

The more talkative she was, ______ uncomfortable we felt.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cấu trúc so sánh càng càng với tính từ dài: the more + long adj/ adv + S + V, the more + long adj/ adv + S + V

Dịch: Cô ấy càng nói nhiều, chúng tôi càng cảm thấy khó chịu.


Câu 5:

Everyone at the Halloween party hid their faces by wearing different ______.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Mọi người trong bữa tiệc Halloween đều che giấu khuôn mặt của mình bằng cách đeo những chiếc mặt nạ khác nhau.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Kim Trúc Nguyễn Thị

T

1 năm trước

Tran Khang

Bình luận


Bình luận

Anh Đức
19:32 - 06/08/2022

câu 12 dịch nghĩa sai, phải là "quá sức chịu đựng" chứ ko phải "ko thể tránh khỏi"

Kuma Kio
15:43 - 25/06/2024

câu 46 ghi thiếu câu hỏi