130 Câu hỏi trắc nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm có đáp án - Phần 1

  • 5863 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sản xuất thực phẩm là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Kinh doanh thực phẩm là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải thực hiện khám sức khỏe:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận