Bài tập Bài 24. Biểu thức đại số có đáp án

  • 1066 lượt xem

  • 8 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Meiline Han
22:06 - 06/05/2023

A)(x+y):2
B)
(x+y).xy