Bài tập Bài 30. Làm quen với xác suất của biến cố có đáp án

  • 614 lượt xem

  • 15 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thanh Dương Nguyễn Thị
18:53 - 12/05/2023

Câu 1 đáp án là không thể

Thanh Dương Nguyễn Thị
18:42 - 12/05/2023

Câu 2 đáp án là ít khả năng