(2023) Đề thi thử Tiếng anh Đại học Sư Phạm Hà Nội có đáp án (Lần 1)

  • 690 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Yesterday, when I ________ dinner, my best friend came over. 

Xem đáp án

Kiến thức: Thì của động từ 

Giải thích: 

Cấu trúc: When + S + V (past continuous), S + V (past simple) 

=> diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

Tạm dịch: Hôm qua khi tôi đang nấu bữa tối thì bạn thân tôi ghé qua 

Chọn C. 

Câu 2:

____________ sun is shining. Let's go out for a walk, shall we? 

Xem đáp án

Kiến thức: Mạo từ 

Giải thích: 

Dùng mạo từ “the” với các danh từ chỉ sự duy nhất 

VD: The world: Thế giới; The earth: Trái đất; The ocean: Đại dương; The sun: Mặt trời; The moon: Mặt trăng; The sky: Bầu trời; The equator: Đường xích đạo; The stars: Những vì sao… 

Tạm dịch: Trời đang nắng. Ra ngoài đi bộ xíu không? 

Chọn C. 


Câu 3:

The Secret Island is ___________than the other books you mentioned. 

Xem đáp án

Kiến thức: Cấu trúc so sánh 

Giải thích: 

“than” => dấu hiệu nhận biết so sánh hơn. Popular là tính từ dài 

Cấu trúc: S + be + more + adj-dài + than + S + be 

Tạm dịch: Cuốn sách “The Secret Island” thì phổ biến hơn những loại mà bạn đề cập 

Chọn B. 


Câu 4:

Hanoi National University of Education, ____________ is one of the leading universities in Vietnam, attracts thousands of students each year. 

Xem đáp án

Kiến thức: Đại từ quan hệ 

Giải thích: 

Dùng “which” để thay thế cho một danh từ tên riêng chỉ một tổ chức, cơ quan, nhà trường…

Dựa theo cấu trúc 

- which + V 

- where + S + V 

Tạm dịch: Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, thu hút hàng ngàn sinh viên mỗi năm 

Chọn C. 


Câu 5:

We _____ for over ten hours without a break. Let's call it a day! 

Xem đáp án

Kiến thức: Thì của động từ 

Giải thích: 

For over ten hours without a break=> nhấn mạnh tính liên tục của hành động xảy ra trong một khoảng thời gian ở quá khứ và còn có thể xảy ra ở tương lai

Tạm dịch: Chúng ta đã làm việc suốt 10 tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngơi gì cả. Thế là quá đủ cho một ngày!

Chọn B. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận