(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Phù Cừ, Hưng Yên có đáp án

  • 1132 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He_________ a terrible accident while he________along Ben Luc Bridge.

Xem đáp án

Sự kết hợp thì và động từ:

QKD while QKTD: Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.

Tạm dịch: Anh ấy đã nhìn thấy một tai nạn khủng khiếp khi đang đi dọc cầu Bến Lức.

→ Chọn đáp án D


Câu 2:

When it comes to finding a new house, all the conditions for the sake of the children such as education and entertainment should be______ by parents.

Xem đáp án

Kiến thức từ vựng:

- make room for: chừa chỗ trống cho thứ gì

- take something into account: cân nhắc, xem xét

- keep pace with somebody/something: đuổi kịp ai/cái gì

- take care of: chăm sóc

Tạm dịch: Khi nói đến việc tìm một ngôi nhà mới, tất cả các điều kiện vì lợi ích của trẻ em như giáo dục và giải trí nên được cha mẹ tính đến.

→ Chọn đáp án B


Câu 3:

This channel often shows the cartoons of________ the children are very fond.

Xem đáp án

Đại từ quan hệ:

Ta dùng đại từ quan hệ ‘which’ thay cho danh từ ‘the cartoons’.

Tạm dịch: Kênh này thường chiếu những bộ phim hoạt hình mà trẻ em rất thích.

→ Chọn đáp án A


Câu 4:

This house _________ by my grandfather in 1970.

Xem đáp án

Câu bị động (Passive voice):

Câu mang nghĩa bị động thì QKD: was/were + PII.

Tạm dịch: Ngôi nhà này được ông tôi xây dựng vào năm 1970.

→ Chọn đáp án A


Câu 5:

If my grandmother were younger, she_________ up aerobics.

Xem đáp án

Kiến thức câu điều kiện loại 2:

If QKD (to be chia là were), S would V.

Tạm dịch: Nếu bà tôi còn trẻ, bà sẽ tập thể dục nhịp điệu.

→ Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bùi Mạnh
11:12 - 13/05/2024

câu : Đáp án C là sao mik chx hiểu X là j