Bài tập Bài 37. Hình lăng trự đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án

  • 1362 lượt xem

  • 16 câu hỏi


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

6 tháng trước

Kiệt Phan

Tuyệt vời

Bình luận


Bình luận

Binh Thái
20:07 - 03/11/2023

Hình lăng trụ đứng tứ giác có 2 mặt đáy 4 mặt bên có 16 cạnh 8đỉnh hình lăng trụ đứng tam giác có 2 mặt đáy và 3 mặt bên 14 cạnh 6 đỉnh

Kiệt Phan
19:32 - 15/01/2024

Chơi ff đi

Kiệt Phan
19:33 - 15/01/2024

Chơi ff đi

Kiệt Phan
19:21 - 15/01/2024

Chơi ff