30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 7)

  • 115332 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đuôi “ed” trong các đáp án B, C, D có cách phát âm là /d/. Còn đuôi “ed” trong đáp án A có cách phát âm là /ɪd/. Vì vậy đáp án đúng là A

A. decided /dɪˈsaɪdɪd/

B. appeared /əˈpɪəd//

C. threatened /ˈθretnd/

D. engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cụm “ow” trong các đáp án A, B, C có cách phát âm là /əʊ/. Cụm “ow” trong đáp án D có cách phát âm là /aʊ/.

A. shown /ʃəʊn/

B. flown /fləʊn/

C. grown /ɡrəʊn/

D. crown /kraʊn/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

A. struggle /'strʌgl/

B. certain /'sə:tn/

C. action /'ækʃn/

D. police /pə'li:s/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

A. Considerate /kən'sidərit/

B. continental /,kɔnti'nentl/

C. territorial /,teri'tɔ:riəl/

D. economic /,i:kə'nɔmik/

 Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ ba


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

He'd finished doing his homework when you arrived,   ?

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Trong câu này He’d = He had, vì thế câu hỏi đuôi ta sẽ dùng trợ động từ “had” này, đáp án A, C loại.

Vế đầu tiên khiến vế đầu mang dạng khẳng định, do đó câu hỏi đuôi ta dùng dạng phủg định, đáp án B loại.

Tạm dịch: Câu ấy đã hoàn thành bài tâp về nhà khi bạn đến, phải không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

81%

11%

7%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

5 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

4 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

3 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

2 tuần trước

Nguyễn Nhật Hào

3

14 giờ trước

36.Lương Thị Huỳnh Trâm

Bình luận


Bình luận

hai tran
09:10 - 08/08/2022

câu 3