30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 13)

  • 115337 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức : Phát âm đuôi -ED

Giải thích:  Quy tắc phát âm “ED”:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

A. seat /siːt/

B. leave /liːv/      

C. increase  /ɪnˈkriːs/

D. ready  /ˈredi/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

A. precede (v) /prɪˈsiːd/ : động từ nên trọng âm rơi vào thứ 2

B. offer (v) /ˈofə/ : động từ 2 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào 1 vì có đuôi -ER

C. visit (v) /ˈvizit/ : động từ 2 âm tiết mà cả 2 âm tiết đều là /I/ nên trọng âm rơi vào 1

D. finish (v) /ˈfiniʃ/ : động từ 2 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào 1 vì có đuôi -ISH


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết

Giải thích:

A. charity /ˈtʃærəti/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi –ITY – trọng âm rơi vào âm tiết liền trước.

B. agency /ˈeɪdʒənsi/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi –CY – trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ âm tiết cuối

C. origin /ˈɒrɪdʒɪn/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

D. disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

Michael rarely returns to his hometown, _______?

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức : Câu hỏi đuôi

Giải thích: 

Ta có chú ý trong khi thành lập câu hỏi đuôi như sau: Nếu trong câu dạng khẳng định có rarely, barely, hardly, never thì thành lập câu hỏi đuôi như đối với câu phủ định.

Như vậy ở đây ta mượn trợ động từ là does. Chọn đáp án đúng là C.

Tạm dịch. Michael hiếm khi về quê, có phải không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

81%

11%

7%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

5 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

4 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

3 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

2 tuần trước

Nguyễn Nhật Hào

3

14 giờ trước

36.Lương Thị Huỳnh Trâm

Bình luận


Bình luận