500 câu trắc nghiệm Dinh dưỡng học có đáp án - Phần 1

  • 23495 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các vai trò sau đây của protid, vai trò nào là quan trọng hơn cả?

Xem đáp án

Chọn đáp án là B


Câu 2:

Protid KHÔNG phải là thành phần cấu tạo của:

Xem đáp án
Chọn đáp án là A

Câu 4:

Bộ ba acid amin nào sau đây được xem là quan trọng nhất trong dinh dưỡng người:

Xem đáp án
Chọn đáp án là B

Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thu Vân Hồ

A

6 tháng trước

Anh Dũng

L

3 tháng trước

Luli

Bình luận


Bình luận