Bài tập Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án

  • 874 lượt xem

  • 13 câu hỏi


Câu 13:

Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày, biết rằng số máy của đội thứ nhất nhiều hơn số máy của đội thứ hai là 2 máy và năng suất của các máy như nhau?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận