Giải VTH Toán 7 KNTT Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án

  • 455 lượt xem

  • 14 câu hỏi


Câu 2:

Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và y = 6 khi x = – 2. Công thức liên hệ giữa y và x là

A. y = 3x;

B. y = – 3x;

C. y = \(\frac{{12}}{x}\);

D. y = \(\frac{{ - 12}}{x}\).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận