30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 10)

  • 113729 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án C

kite /kaɪt/ bite /baɪt/

favorite /ˈfeɪvərɪt/ quite /kwaɪt/

Từ gạch chân trong câu C phát âm / aɪ/là còn lại đọc là /ɪ/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem đáp án

Đáp án A

coached /kəʊtʃt/

needed /niːdɪd/

wanted /ˈwɒntɪd/

beloved /bɪˈlʌvɪd/

Từ gạch chân trong câu A phát âm là /ɪd/còn lại đọc là /t/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

satisfactory /ˌsætɪsˈfæktəri/

alternative /ɔːlˈtɜːnətɪv/

evaluate /ɪˈvæljueɪt/

continue /kənˈtɪnjuː/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là âm tiết thứ 2


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

lemon /ˈlem.ən/

physics /ˈfɪz.ɪks/

decay /dɪˈkeɪ/

decade /ˈdek.eɪd/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

“Never say that again,............................. ?”

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Giải thích:

Câu hỏi đuôi của Câu mệnh lệnh dùng để yêu cầu người khác một cách lịch sự.

Công thức: V/ Don’t + V, will you?

Tạm dịch: Đừng bao giờ nói như vậy nữa, được chứ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

12%

4%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

4 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

3 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

2 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

5 ngày trước

Nguyễn Nhật Hào

Bình luận


Bình luận

Thảo Phạm
20:50 - 07/03/2022

Good!