Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 7)

  • 634 lượt thi

  • 55 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

He started working as a bank clerk 3 months ago.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Câu đồng nghĩa

Giải thích:

Anh ấy bắt đầu làm nhân viên ngân hàng cách đây 3 tháng.

A. Anh ấy không làm nhân viên ngân hàng 3 tháng trước. → Sai nghĩa

B. Lần cuối cùng anh ấy làm nhân viên ngân hàng là 3 tháng trước. → Sai nghĩa

C. Anh ấy làm nhân viên ngân hàng lần cuối cách đây 3 tháng. → Sai nghĩa

D. Anh ấy đã làm nhân viên ngân hàng được 3 tháng.

Dịch nghĩa: Anh ấy bắt đầu làm nhân viên ngân hàng cách đây 3 tháng. = Anh ấy đã làm nhân viên ngân hàng được 3 tháng.

 


Câu 2:

"Where did you buy vegetables yesterday?" Linda said.

Xem đáp án

C

Kiến thức: Câu gián tiếp

Giải thích:

"Ngày hôm qua bạn mua rau ở đâu?" Linda nói.

A. Sai ngữ pháp (sửa ‘yesterday’ → ‘the day before’)

B. Sai ngữ pháp (sửa ‘had I’ → ‘I had’)

C. Linda hỏi tôi đã mua rau ở đâu vào ngày hôm trước.

D. Sai ngữ pháp (sửa ‘have’ → ‘had’)

Dịch nghĩa: "Ngày hôm qua bạn mua rau ở đâu?" Linda nói. = Linda hỏi tôi đã mua rau ở đâu vào ngày hôm trước.


Câu 3:

The students are required to keep silent during the exam.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải thích:

Các học sinh được yêu cầu giữ im lặng trong suốt kỳ thi.

A. Học sinh phải giữ im lặng trong suốt kỳ thi. → Đúng

B. Học sinh có thể giữ im lặng trong suốt kỳ thi. → Sai nghĩa

C. Học sinh không nên giữ im lặng trong kỳ thi. → Sai nghĩa

D. Các sinh viên không cần giữ im lặng trong kỳ thi. → Sai nghĩa

Dịch nghĩa: Các học sinh được yêu cầu giữ im lặng trong suốt kỳ thi. = Học sinh phải giữ im lặng trong suốt kỳ thi.


Câu 4:

I want to take a photo in front of The Eiffel Tower. I have no chance to visit France.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Câu điều kiện

Giải thích:

Tôi muốn chụp ảnh trước Tháp Eiffel. Tôi không có cơ hội đến thăm nước Pháp.

A. Sai vì phải lùi về thì quá khứ đơn.

B. Nếu tôi có cơ hội đến thăm Pháp, tôi sẽ chụp ảnh trước Tháp Eiffel.

C. Sai vì phải dùng câu điều kiện loại 2, trái với hiện tại.

D. Sai vì phải dùng câu điều kiện loại 2, trái với hiện tại.

Dịch nghĩa: Tôi muốn chụp ảnh trước Tháp Eiffel. Tôi không có cơ hội đến thăm nước Pháp. = Nếu tôi có cơ hội đến thăm Pháp, tôi sẽ chụp ảnh trước Tháp Eiffel.


Câu 5:

James started working. He then realized that his decision had not been a good one.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Đảo ngữ

Giải thích:

James bắt đầu làm việc. Sau đó anh ấy nhận ra rằng quyết định của mình không phải là một quyết định tốt.

A. Ngay trước khi James nhận chức vụ mới, anh ấy đã nhận ra rằng mình không phù hợp với công việc đó. → Sai nghĩa

B. Nếu James không bắt đầu công việc mới, anh ấy đã đi tìm một công việc tốt hơn. → Sai nghĩa

C. Vì James không thích công việc mới của mình, anh ấy bắt đầu tìm kiếm một công việc tốt hơn. → Sai nghĩa

D. Ngay sau khi James bắt đầu công việc mới, anh ấy biết quyết định của mình là sai.

Dịch nghĩa: James bắt đầu làm việc. Sau đó anh ấy nhận ra rằng quyết định của mình không phải là một quyết định tốt. = Ngay sau khi James bắt đầu công việc mới, anh ấy biết quyết định của mình là sai.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Như

Bình luận


Bình luận