Bài 6: Đối xứng trục

  • 4574 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Cho góc xOy có số đo 50o, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC

b) Tính số đo góc BOC

Xem đáp án »

Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

a) + B đối xứng với A qua Ox

⇒ Ox là đường trung trực của AB

⇒ OA = OB (1)

+ C đối xứng với A qua Oy

⇒ Oy là đường trung trực của AC

⇒ OA = OC (2)

Từ (1) và (2) suy ra OB = OC (= OA)

b) + ΔOAC cân tại O có Oy là đường trung trực

⇒ Oy đồng thời là đường phân giác

Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

+ ΔOAB cân tại O có Ox là đường trung trực

⇒ Ox đồng thời là đường phân giác

Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8


Câu 7:

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án »

+ Hình a có hai trục đối xứng:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

+ Hình b có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

+ Hình c có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

+ Hình d có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

+ Hình e có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

+ Hình g có năm trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

+ Hình h không có trục đối xứng

+ Hình i có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

 


Câu 8:

Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Xem đáp án »

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

- ΔABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác AH của góc BAC (đường này đồng thời là đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến).

– Hình thang cân ABCD nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm trục đối xứng.


Câu 11:

Các câu sau đúng hay sai?

a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng đường thẳng hàng.

b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một truc thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng.

d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng.

Xem đáp án »

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

b) Đúng vì hai tam giác đối xứng nhau qua một trục thì bằng nhau nên chúng cũng có chu vi bằng nhau.

c) Đúng. Tất cả các đường thẳng đi qua tâm đều là trục đối xứng của đường tròn.

d) Sai.

Mọi đoạn thẳng AB đều có hai trục đối xứng là đường thẳng AB và đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8


Câu 12:

a) Hãy tập cắt chữ D (h.62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy. Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có trục đối xứng.

b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H (h.62b)?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án »

a) Cắt được chữ D:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Gấp đôi chữ D theo đường thẳng là trục đối xứng của chữ D như trên hình vẽ.

Một số chữ cái in hoa có trục đối xứng:

- Chỉ có một trục đối xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

- Chỉ có một trục đối xứng ngang: B, C, D, E, K

- Có hai trục đối xứng dọc và ngang: H, I, O , X

b) Có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H vì chữ H có hai trục đối xứng vuông góc.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận